Važan vid naših usluga su i usluge edukacije. Ako želite savladati neki program, općenito rad na računalu, napredno koristiti Internetske usluge pružit ćemo vam stručnu pomoć. Da bi nekog mogli poučavati nije dovoljno samo biti stručnjak, već treba znati i prenijeti znanje. Naši edukacijski stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo u pedagoškom radu i obrazovanju te će vam omogućiti da uspješno savladate sve što želite. Ukoliko ne želite učiti u grupama sa 15 i više ljudi u kojima se predavač ne može posvetiti dovoljno svakom polazniku mi smo pravo rješenje za vas. Osim toga ovaj način edukacije omogućava vam da naučite točno ono što želite. Osim individualne edukacije jedan na jedan koja se može provoditi u našem ili vašem prostoru nudimo i online edukaciju odnosno mentorirano učenje na daljinu. Ovaj način edukacije štedi vrijeme i novac jer sami savladavate nastavnu građu uz podršku voditelja – mentora. Svi korisnici edukacijskih usluga dobit će odgovarajuće tiskane materijale vezane za sadržaje koje uče. Također pružamo pomoć u pripremi za polaganje međunarodno priznatih ispita iz područja informatike (npr. ECDL i sl.), te pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola. Tvrtkama nudimo mogućnost edukacije djelatnika za željene informatičke sadržaje u našem prostoru ili kod vas (ako postoji mogućnost). U tom slučaju također radimo detaljan plan edukacije, izrađujemo pisane materijale za učenje, te provodimo edukaciju uz jasno definirane ciljeve – što polaznici trebaju naučiti. Ako ne želite učiti u velikim grupama i nemate vremena za školovanje koje traje 6 i više mjeseci mi smo pravo rješenje za vas.

ZAŠTO SE EDUCIRATI KOD NAS ?

 • 1-1 edukacija puno je efikasnija od grupnog učenja u kojem se predavač ne može dovoljno posvetiti svakom polazniku
 • naučit ćete točno ono što trebate
 • vaše školovanje neće trajati mjesecima
 • nećete propuštati predavanja jer je sve prilagođeno Vašem vremenu
 • nastavni sadržaji koje savladavate bit će popraćeni pisanim materijalima za učenje
 • mogućnost samostalnog učenja na daljinu uz podršku voditelja edukacije – mentora

KAKO IZGLEDA PROCES EDUKACIJE I POUČAVANJA ?

Nakon početnog kontakta utvrđujemo što korisnik želi naučiti i radimo plan edukacije sa detaljno razrađenom satnicom i cijenom. Nakon toga korisniku prezentiramo cijeli proces te započinjemo s edukacijom ako korisnik želi. Edukaciju možemo obavljati u Vašem ili našem prostoru, a postoji mogućnost da se dio edukacije provede učenjem na daljinu na način da korisnici sami uz našu daljinsku podršku svladavaju određene vježbe i sadržaje.
Edukaciju nudimo i poslovnim subjektima za veći broj polaznika. I u tom slučaju radimo detaljan plan edukacije, a sam proces se može obaviti u Vašem poslovnom prostoru (ukoliko uvjeti dozvoljavaju) ili kod nas. Svi polaznici dobit će pisane materijale za učenje, a proces edukacije završava sa validacijom usvojenih sadržaja.

PRIMJERI EDUKACIJE

NAPREDNO KORIŠTENJE INTERNETA

Ova edukacijska usluga nudi vam svladavanje svih važnih Internetskih usluga:

 • korištenje Web preglednika
 • pretraživanje i preuzimanje podataka na Webu
 • rad s e-mailom – slanje i primanje poruka, ubacivanje privitaka, adresar
 • upotreba programa za izravnu komunikaciju (chat), video chat
 • Internet bankarstvo (po potrebi)
 • kupovina i plaćanje na Internetu (e-bay, pay pal)
 • prijavljivanje i korištenje javnih mreža (Facebook, Twitter,…)
 • dijeljenje fotografija na Internetu, ispis fotografija
 • korištenje Web aplikacija (Google Documents, Google Planner, Google Maps, Google Translate, Google Picassa,…)
 • spremanje podataka na Web prostorima
 • korištenje Foruma

MULTIMEDIJA

Ova edukacijska usluga vam omogućava da u potpunosti vladate multimedijom na računalu. Obuhvaća:

 • snimanje podataka na CD i DVD medije
 • prijenos podataka s vaših osobnih uređaja (mobitela, ručnih računala, digitalnih kamera, video kamera,…)
 • digitalizacija vaših podataka (korištenje skenera)
 • izrada multimedijskih slikovnih prezentacija
 • obrada slika (promjena veličine, rezolucije, dodavanje efekata, ispis slika)
 • organizacija audio zapisa na računalu, stvaranje playlisti, reprodukcija audio zapisa, konvertiranje audio zapisa u MP3
 • reprodukcija video zapisa, video formati, konvertiranje video zapisa u divx, backup DVD zapisa
 • prijenos multimedijskih sadržaja na vaše prijenosne uređaje (mobitele, MP3 playere, prijenosna računala,…)

KORISTITE BESPLATAN SOFTVER

Ova usluga namijenjena je prvenstveno poslovnim korisnicima budući da njome mogu ostvariti priličnu uštedu. No isto tako vrijedi i za privatne korisnike. Usluga nudi instalaciju i edukaciju u korištenju besplatnih programa:

 • operacijskog sustava Linux (distribucija po želji, preporuka Ubuntu)
 • OpenOffica – besplatnog paketa uredskih aplikacija koji je sličan Microsoft Officu i sadrži program za obradu teksta, ta proračunske tablice, prezentacije i bazu podataka
 • ostalih besplatnih programa po zahtjevima korisnika (audio-video playeri, preglednici slika, programi za snimanja na CD i DVD medije,…)
 • korištenje besplatnih Web aplikacija koje mijenjaju klasične programe (google documents, i sl.)