Optimizacija računala

Dijagnostika | Testiranje | Optimiziranje

Ukoliko vaše računalo radi sporo i nestabilno vjerojatno potrebno ga je posložiti i optimizirati. Možda imate previše aplikacija i servisa koji se “vrte” u pozadini vašeg rada i usporavaju cijeli sustav. Osim toga, kao posljedica vašeg rada na računalu nastaju brojne privremene datoteke koje su nepotrebnoe i nekorisne ali zauzimaju resurse vašeg računala. Obratite se nama i nakon provedenog čišćenja i optimizacija računalo će raditi kao novo.

KONTAKT
  • optimizacija računala
  • čišćenje nepotrebnih datoteka
  • deinstalacija suvišnih programa
  • optimizacija pokretanja i gašenja računala