Čišćenje virusa

Detektiranje | Čišćenje štetnih programa
Različte vrste štetnih programa (malware) najveća su prijetnja korisnicma računala danas. Virusi, crvi, trojanski konji, spyware, adware, ransomware,… Ukoliko primijetite neobične stvari na računalu ili vam se računalo čudno ponaša, nazovite nas. Pronaći ćemo i ukloiniti sve štetne programe koji vas ometaju u radu, a vaše računalo i podatke učiniti sigurnima.
KONTAKT
  • čišćenje virusa
  • čišćenje crva
  • čišćenje trojanskih konja
  • čišćenje spyware-a
  • čišćenje ransomware-a
  • čišćenje adware-a