Instalacija softvera

Instalacija | Testiranje | Aktivacija

Instaliramo sve vrste legalno nabavljenog korisničkog softvera za različite namjene. U slučaju potrebe radimo instalaciju i reinstalaciju operativnog sustava, pri čemu zaštitimo korisničke podatke, te ih nakon reinstalacije vraćamo na računalo. Radimo i ažuriranje programske podrške, te rješavamo probleme kod ažuriranja i nadogradnje.

KONTAKT
  • instalacija korisničkih programa
  • instalacija operativnog sustava
  • reinstalacija operativnog sustava
  • ažuriranje programske podrške